Проектиране, доставка и изграждане на :

  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Силнотокови инсталации
  • СКС

Абонаментна поддръжка на:

  • Пожароизвестителна система

"НБАЛХЗ" ЕАД - Болница по хематология, София в качеството си на Възложител по договори за изграждане на пожароизвестителна система и контрол на достъп на INIM Electronics, а също и абонаментен сервиз на пожароизвестителна система "Eff-Eff Alarm GmbH" Германия, предоставя своята препоръка на фирма "Ником Системи за Сигурност"ЕООД.

Фирма "НИКОМ" предложи абонаментна поддръжка на системите, с ангажимент за въвеждане в коректна експлоатация, препрограмиране, обучение за експлоатация и последващо разширение на системата за пожароизвестяване и контрол на достъпа.Благодарение на опита и професионализма на екипа на фирма "НИКОМ" системите бяха пуснати в експлоатация.Спазени бяха всички договорени срокове и ангажименти.

Понастоящем фирмата извършва ежемесечни тестове на системите, води се необходимата документация, реакцията на сигнали за повреди е своевременна и бърза, повредите се отстраняват качествено.

"Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда" ЕАД

Системи:

Верига магазини ХИПОЛЕНД

Системи:

За запитване

Вашата информация ще е на сигурно!
Моля, прочетете нашата стриктна политика за данните

Системи за сигурност и наблюдение от сертифицирани производители. Всичко необходимо за Вашето спокойствие! - Проектиране - Монтаж - Поддръжка
ЗА КОНСУЛТАЦИЯ свържете се с нас